Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

14 maja 2024 roku we wtorek rozpocznie się egzamin ósmoklasisty i będzie przeprowadzany w ciągu 3 kolejnych dni:

14 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,

15 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

16 maja 2024 r. o godz. 9.00 – egzamin z języka obcego, który trwa 90 minut.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin jest obowiązkowy i jest warunkiem ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej. Nie ma jednak minimalnego wyniku, który decyduje o uznaniu, że egzamin jest zdany lub niezdany, chociaż wynik egzaminu ma wpływ na rekrutację szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu: język polski do 180 minut, matematyka do 150 minut, j. obcy - do 135 minut. 

 

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wynika, że w roku 2024 dyrektorzy 759 szkół podstawowych z województwa lubelskiego zgłosili do egzaminu 11 080 uczniów, w tym 295 uczniów z Ukrainy ze 132 szkół.

Największa grupa uczniów (98,2%) przystąpi do egzaminu z języka angielskiego, drugim najczęściej zdawanym językiem w naszym województwie będzie język rosyjski. Język obcy nowożytny obejmuje ten, na którego zajęcia uczęszczał uczeń w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. Do egzaminu w terminie dodatkowym (10,11,12 czerwca 2024 r.) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom: 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji : do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 3 lipca 2024 r.

Dodatkowe informacje (w tym informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze egzaminacyjne z lat 2019-2023) są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) w zakładce: egzamin ósmoklasisty, adres: https://bip.cke.gov.pl/artykul/214/1652/egzamin-osmoklasisty

Data dodania: 2024-05-13 15:41:04
Data edycji: 2024-05-13 16:14:30
Ilość wyświetleń: 124

Nasi Partnerzy

godło Polski - link do strony głównej
Szkoła podstawowa
im. Stanisława Staszica

21-542 Leśna Podlaska

ul. Bialska 25 Leśna Podlaska

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej